MANAGEMENT

MANAGEMENT

Avatar
Mr.Rajesh Lamichhane

Chief Executive

Avatar
Mr.Laba Aryal

Joint Accounts Officer

Avatar
Mrs.Meera Laxmi Shilpakar

Senior Computer Operator

Avatar
Mr.Basu Dev Dhungel

Administrative Assistant [Kha]

Avatar
Mrs.Shanti Khatri

Pantry

Avatar
Mr.Jit Ram Tharu

Office Boy